CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH                                                                                                                                        VINACAFE SON THANH JOINT STOCK COMPANY                                                                                                                                        Vinacafe Son Thanh JSC (VCST.,JSC)                                                                                                                                        Địa chỉ : Xã Sơn Thành Tây - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên                                                                                                                                        Điện thoại : (84.57)3596119                                                                                                                                        Fax : (84.57)3596120                                                                                                                                        Email : vinacafesonthanh@yahoo.com.vn


Đăng Nhập
Tên
Mật khẩu
Đăng ký / Lấy mật khẩu
Liên kết Website
Tìm kiếm thông tin
Tin tức cần tìm :
Cách bón phân nào khác để hạ phèn ?
(Ngày đăng : 14:41, 07/05/2010)
      1. Phèn và đất phèn Phèn là muối sun phát hỗn hợp tạo ra khi trộn hai mối sun phat đơn. Có nhiều loại phèn: phèn trắng có công thức KAl(SO4)2 thường được dùng làm trong nước ăn và công nghệ chết biến mứt, nước quả... Ngoài phèn trắng còn có phèn xanh CuSO4 (đồng sun phát) được dùng rong công nghệ sản xuất thủy sản, khử trùng nước, trong nông nghiệp chữa các bệnh khuẩn, nấm của cây trồng ví dụ bệnh sun lá ở cà chua, khoai tây...

Trong đất chứa phèn làm cho đất bị chua. Nguyên nhân là do phèn bị thủy phân sinh ra axit sunphuric (H2SO4) làm tăng nồng độ H+ trong đất.
KAl(SO4)2 + H2O = K2SO4 +H2SO4 + Al(OH)3
H2SO4 = 2H+ + SO42-
Ion H+ làm cho đất có pH thấp đất bị chua. Đất có pH 3-4,5 gọi là đất rất chua, đất có pH 4,6-5,6 gọi là đất chua, đất có pH 5,6-6,5 gọi là đất ít chua.
Độ chua của đất được chia làm 2 loại: Độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng.
Độ chua hoạt tính: là độ chua gây nên bởi ion H+ trong dung dịch đất. Hàm lượng H+ càng tăng thì đất càng chua.
Độ chua tiềm tàng: Độ chua tiềm tàng là độ chua được đặc trưng bằng nồng độ tổng số của axit và chất có tính axit tồn tại trong đất ở trạng thái phân li và không phân li. Các ion H+ và Al+ hấp phụ trên keo đất bị đẩy vào dung dịch sẽ gây nên phản ứng chua.
Độ chua tiềm tàng chia làm hai loại: Độ chua trao đổi và độ chua thủy phân
Độ chua trao đổi: là độ chua tiềm tàng gây nên do sự có mặt của ion H+ và Al+ năm trên bề mặt hấp phụ của keo đất.
Độ chua thủy phân: là chỉ số biều thị lượng lớn nhất của H+ và Al+ trao đổi có trạng thái hấp phụ trao đổi, khi ta cho đất tác dụng với 1 muôi thủy phân.
2. Xử lí đất chua bằng vôi và lân
Có nhều loại vôi: Vôi nông nghiệp CaCO3, Vôi tôi hay vôi ngâm nước Ca(OH)2),Vôi nung CaO. Vôi có thể khử được phèn vì OH- tạo ra từ vôi sẽ khử ion H+ làm giảm độ chua của đất.
OH- + H+ = H2O
Lân (có nhiều loại: Ca3(PO4)3, Ca(H2PO4)2…) cũng có khả năng khử phèn vì khi bón lân vào đất phèn, lân sẽ tác dụng với ion H+ làm giảm độ chua của đất.
Ca3(PO4)3 + 3H+ = 3Ca(HPO4)
Ca(HPO4) + H+ = Ca(H2PO4)2
Ca(H2PO4)2 + 2H+ = Ca2+ + 2 H3PO4
Axit H3PO4 là axit có độ phân li kém nên làm nông độ H+ thấp hơn ban đâu, giảm độ chua của đất
• Chú ý: P2O5 là đơn vị để tính lần, phần trăm của lân trong sản phẩm phân được tính theo phần trăm P2O5 có trong sản phẩm. Các lân bán trên thị trường là phân nung chảy, lân tự nhiên (Ca3(PO4)3, Ca(H2PO4)2)… nếu bón P2O5 thì không những làm không làm giảm phèn mà còn làm tăng độ chua cho đất.
Ngoài cách dùng vôi và lân để khử phèn có có thể dùng một số phân khác, các muối thủy phân, sô đa... để khử phen nhưng xét về mặt hiệu quả kinh tế không cao.
3. Cách tính để bón vôi cho đất phèn
Người ta thường căn cứ vào độ chua thủy phân để bón vôi cho đất theo công thức sau:
Khối lượng CaCO3(tấn/ha)= 1,5xHtp
Trong đó 1,5 là lượng CaCO3 cần trung hòa hết H+ ở lớp đất dày từ 0-20cm.
Trong thực tế chỉ cần trung hòa 2/3 độ chua thủy phân.

Nguồn : (Tài liệu.VN)
Người đăng : nhutuan


Tin tức tiếp theo
Tin mới
1. Ban kiểm soát Công ty thông báo ông Phùng Quang Đàn có đơn xin từ chức trưởng Ban kiểm soát và xin nghỉ khỏi Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát đã bầu ông Phan Giang giữ chức trưởng ban Kiểm soát thay ông Đàn. Nhân lực hiện tại của Ban kiểm soát là 2 người, sẽ chờ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ bầu bổ sung thêm 1 thành viên của Ban Kiểm soát.
     2. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Phùng Quang Đàn giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty.
     

Hội đồng quản trị Công ty công bố Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo tình tình quản trị của Công ty Cồ phần Vinacafe Sơn Thành 06 tháng đầu năm 2015     

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Sáng ngày 30/6/2015, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 112 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 802.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,2% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội.     

Theo thông báo số 23 VCST/HĐQT-TB ngày 16/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Đề nghị các cổ công đúng vào lúc 7h ngày 29/6/2015 đến tại hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để tham gia đại hội trù bị.
      Sáng ngày 30/6/2015, đúng 7h sẽ khai mạc đại hội đồng cổ đông chính thức. Chương trình và các tài liệu liên quan, các cổ đông tải về để nghiên cứu. Giấy ủy quyền tham gia đại hội, các cổ đông gởi về Công ty chậm nhất trước ngày 28/6/2015. Công ty CP Vinacafe Sơn Thành, yêu cầu các cổ đông thực hiện đúng và tham gia đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.
     

Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành xin thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty về Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Nội dung thông báo, danh sách các cổ đông và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website của Công ty.     

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2014     

Tỉnh Phú Yên
Giá vàng
Tỷ giá

Lượt truy cập thứ:
Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành.
Xã Sơn Thành Tây - H. Tây Hòa - T.Phú Yên.
Điện thoại: 057.3596119 Fax: 057.3596120 Email: vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
Chịu trách nhiệm : Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty